Hur gör vi?

Ett lyckat uppdrag bygger på en kreativ idé utifrån en analys av målgruppen och marknaden – matchat mot uppställda mål och mätbar effekt.
Det kanske behövs en insats i fler medier; webb, trycksaker, tidningar, utställningar.
På t&t hjälper vi dig genom alla faser i arbetsprocessen. Från första mötet där vi går igenom uppdraget, till uppföljning efter avslutat projekt.
För oss är den personliga kontakten med varje kund viktig. Vi bygger gärna långsiktiga relationer!

Kundmöte – Genomgång av uppdrag – Analys – Idé – Utformning – Genomförande – Uppföljning