Kund- och personaltidningar

En kund- eller personaltidning ska välkomna och fånga läsaren och den är inte lika påflugen som traditionell reklam.

I en kund- eller personaltidning finns det utrymme för fördjupning, underhållning och tips. Varje läsare kan hitta något som intresserar och väcker nyfikenhet. Kundtidningen fungerar som ett stöd för säljorganisationen och är dessutom till hjälp i den interna marknadsföringen.

På t&t information är vi erfarna projektledare, redaktörer, tidningsdesigners och layoutare.
Som kund får du en egen redaktör som ansvarar för redaktionsmöte, texter, bilder och layout fram till färdigt tryck. Självklart ser vi också till att tidningen når rätt målgrupp.
För den som så önskar överför vi det redaktionella sättet att arbeta till internetproduktioner. Oftast blir det både en papperstidning och en webbplats.