Trovärdig
och träffsäker
kommunikation

På t&t erbjuder vi samordnade informations- och marknadsföringsinsatser inom olika media och med fokus på det skrivna ordet och trycksaksproduktion.
Vi analyserar och kartlägger informations- och kommunikationsbehov, målgrupper och marknader. Utifrån det hjälper vi er att utforma marknadsföringen och formulera budskapet utan att krångla till det.
Vi skriver så att folk begriper, förpackar budskapet på ett snyggt sätt och ser till att det förmedlas till rätt målgrupp via rätt medier.
Själv kallar vi det informativ marknadsföring.

Välkomna till oss på t&t!